Archive for 27 december, 2009

h1

Skogspromenader i Tångaberg

27 december 2009

Det sköna i Tångaberg är att man kan variera sina promenader väldigt mycket. Långa eller korta promenader, små skogsstigar, bergsklättring eller promenera till havet och gå strandkanten.

Skogen är så vacker, man kan gå stigar kors och tvärs, tallskog, lövskog, enbuskar och ängar. Det är alltid något nytt man upptäcker i skogen. På ett ställe i skogen finns där lämningar av ett torp. Det är intressant, jag försöker se bilden framför mig av det lilla huset som har legat där en gång i tiden. Ibland skulle man vilja hoppa bakåt i tiden och se hur det egentligen såg ut för länge sedan.

Rester av ett torp

Grund efter torpet Trekanten

Promenaderna till havet är alltid lika sköna. Oavsett väder och vind. Havet lockar på något sätt. Det är oändligt, någonstans på andra sidan finns det land. Däremellan bara vatten och vatten.